Komornik Łódź Śródmieście

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Ryszard Michałek

KOMUNIKAT!!!

W związku z przeniesieniem siedziby kancelarii komorniczej, uprzejmie informuję, iż od dnia 17 lipca 2023 r. kancelaria będzie mieścić się pod adresem:

ul. Armii Krajowej 44 lokal nr 13U (parter)
94-046 Łódź

Wszelkie dane kancelarii pozostają bez zmian.

Numer konta bankowego Kancelarii

ING Bank Śląski

15 10501461 1000 0022 7079 4585

W ramach prowadzonych postępowań można skorzystać z następujących systemów teleinformatycznych:

  • EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze
  • EKW – centralna baza ksiąg wieczystych
  • CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • OGNIVO – system służący do ustalania rachunków bankowych dłużnika
    całego kraju,
  • ZUS-PUE – elektroniczne zapytania do ZUS-u
  • EPUAP 2 – elektroniczne zapytania i zajęcia do Urzędu Skarbowego