Komornik Łódź Śródmieście

Właściwość terytorialna

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Ryszard Michałek jest właściwym organem egzekucyjnym w obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Łódź Śródmieścia w Łodzi.

Poniżej znajdą Państwo wykaz ulic, które znajdują się w obrębie działalności Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym Łódź Śródmieście Ryszarda Michałka.

Wykaz ulic